Famagusta Association of Great Britain

Committee:

Dr Vassilis Mavrou (President)
Michalakis Michael (Vice-President)
Andreas Luca (Secretary)
Costas Georgiou (Treasurer)
Androula Bitis
Heracles Economides
Litsa Pantelidou
Lia Papamichael
Maria Spyrou
Chrysanthi Zapani
Emilia Zannetou