Union of Cypriots in England

Committee:

Eleni Palazidou (President)
Kyriacos Panayi (Vice-President)
Savvas Georgiou (Treasurer)
Michael Antoniou
Photios Kouzoupis
Vasilis Panayi
Eleni Petrou
Charalambos Pitris
George Theodoulou