Ayios Sergios Association

Committee:

Eftychia Ioannides (President)
Sotira Christofi (Secretary)
Dora Demetriou (Treasurer)
Modestos Christodoulou
Michelins Hilimintris
Georgia Kailos
Yiotis Katsin
Mellis Ourris
Michalakis Papamichael
Vasos Shikas