Neo Chorio Kythreas Association

Committee:

Michael Kashis (President)
Vassos Ioannou (Vice-President)
Katinoulla Andreou (Secretary)
Costas Kashis (Treasurer)
Stelios Andreou
Andreas Fani
Sotirakis Demetriades
Andreas Zertalis